Saturday, March 27, 2010

Kepentingan Solat Di Awal Waktu

Kadangkala kita secara sengaja ataupun tidak selalu melengah-lengahkan solat tanpa sebab serta mengambil ringan hal tersebut. melengah-lengahkan solat boleh dikategorikan sebagai salah satu sifat yang disebut lalai.

Allah (swt) juga berfirman:

"Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya". ( Al Maaun ayat 4-5 )

Berkenaan dengan ayat ini, Imam Shadiq (as) ditanya, beliau menjawab: “Yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang yang melalaikan sholatnya, dan ia tidak mendirikannya di awal waktu tanpa ada halangan (uzur).[2]

Keutamaan sholat di awal waktu dalam pandangan riwayat

Imam Bagir(as) bersabda: “Ketahuilah bahwa sesungguhnya awal waktu itu adalah sebuah keutamaan, oleh karena itu laksanakanlah secepatnya pekerjaan baikmu selagi kamu mampu,.”[3]

Imam Shodiq (as) bersabda: “Sesungguhnya keutamaan yang ada di awal waktu dibandingkan akhirnya lebih baik bagi seorang mukmin dari anak-anaknya dan hartanya.”[4] Beliau juga dalam haditsnya yang lain bersa

bda: “Keutamaan awal waktu atas akhirnya sebagaimana keutamaan akherat terhadap dunia.”[5]

Imam Musa bin Jakfar (as) bersabda:“Sholat-sholat wajib yang dilaksanakan pada awal waktu, dan syarat-syaratnya dijaga, hal ini lebih wangi dari bunga melati yang baru dipetik dari tangkainya, dari sisi kesucian, keharuman dan kesegaran. Dengan demikian maka berbahagialah bagi kalian yang melaksanakan perintah shalat di awal waktu.”[6]

Imam Shadiq (as) bersabda: Seorang yang mengaku dirinya haq (Syiah) dapat diketahui dengan tiga perkara, tiga perkara itu adalah: 1. Dengan penolongnya, siapakah mereka. 2. Dengan sholatnya, bagaimana dan kapan ia melaksanakannya. 3. Jika ia memiliki kekayaan, ia akan teliti dimana dan kapan akan ia keluarkan.[7]

rujukan:

[1] Biharul Anwar jilid 80 hal: 23, dinukil dari kitab Qurbul isnad.

[2] Biharul Anwar jilid 80 hal: 6.

[3] Dari kitab Qurbul Isnad

[4] Dari kitab Tsawabul ‘Amaal.

[5] Dinukil dari kitab Tsawabul ‘Amaal dan Almahasin

[6] Dari kitab Qurbul Isnad.

[7] Dinukil dari kitab Tsawabul ‘Amaal dan Al-Mahasin

No comments:

Post a Comment